Lãnh đạo Ban GPMB-PTQĐ

20/07/2014

Lãnh đạo ban

 

1. Trưởng ban: Trần Xuân Lâm

Ngày sinh: 

Trình độ chuyên môn: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban GPMB&PTQĐ
Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Kế hoạch - Tài chính; Xây dựng cơ bản; Đo đạc – Bản đồ; Pháp chế.

 

2. Phó Trưởng ban: Đào Văn Minh

Ngày sinh: 20/6/1960

Trình độ chuyên môn: Cử nhân KT-KH

Điện thoại: 0211.3847.989

Trực tiếp chỉ đạo phòng Giải phóng mặt bằng 3, giúp việc cho Trưởng ban về công tác đo đạc – bản đồ.
 

 


3. Phó Trưởng ban: Phạm Đình Thi
Ngày sinh: 30/8/1962

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Điện thoại: 0211.3712.658
Trực tiếp chỉ đạo phòng Giải phóng mặt bằng 2, giúp việc cho Trưởng ban về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.

Các tin đã đưa ngày: