Phòng Quản lý quỹ đất - Nhà tái định cư

24/11/2015

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Hường

Ngày sinh: 28/3/1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

 

Phó trưởng phòng: Phan Kim Tuyên

Ngày sinh: 23/11/1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Các tin đã đưa ngày: