Tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2014

31/07/2014

Tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2014

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: