Đẩy nhanh tiến độ dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư khu Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên (29/07/2014)

Dự án Hạ tầng khu đất tái định cư cho nhân dân xã Đại Đình phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên là một trong các công trình trọng điểm do UBND huyện Tam Đảo làm chủ đầu tư. Hiện dự án đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên còn một số vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB.
Các tin đã đưa ngày: