Ban bồi thường GPMB TP Vĩnh Yên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015

31/07/2014

Ban bồi thường GPMB TP Vĩnh Yên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: