Quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ, tái định cư Dự án: Mỏ khai thác đất phục vụ Dự án Trọng điểm cấp bách cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt đê tả sông Lô, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

31/07/2014

Quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ, tái định cư Dự án: Mỏ khai thác đất phục vụ Dự án Trọng điểm cấp bách cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt đê tả sông Lô, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: