V/v xác định quỹ đất thương phẩm thuộc dự án khu đô thị Hùng vương - Tiền Châu tại thị xã Phúc Yên

31/07/2014

V/v xác định quỹ đất thương phẩm thuộc dự án khu đô thị Hùng vương - Tiền Châu tại thị xã Phúc Yên

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: