Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng tại cuộc họp bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở, đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh

31/07/2014

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng tại cuộc họp bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở, đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: