Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất thương phẩm tại khu du lịch Đại Lải

04/05/2015

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất thương phẩm tại khu du lịch Đại Lải

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: