Về việc xây dựng hạ tầng mương cứng dẫn nước từ kênh N7 nguồn từ hồ Làng Hà

31/07/2014

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Báo cáo KTKT XDCT và kế hoạch đấu thầu Xây dựng hạ tầng mương cứng dẫn nước từ kênh N7 nguồn từ hồ Làng Hà chảy về để thay thế cho nguồn cấp nước của hồ Xó Dù xã Tam Quan, huyện Tam Đảo phục vụ GPMB dự án khu công nghiệp Tam Dương II, khu vực A

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: