Phương án quy hoạch khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu đào tạo vận động viên thể dục thể thao Tỉnh

31/07/2014

Phương án quy hoạch khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu đào tạo vận động viên thể dục thể thao Tỉnh

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: