Báo cáo thành tích của tập thể phòng Xây dựng cơ bản tại Hội nghị điển hình tiên tiến Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất

14/04/2015

Báo cáo thành tích của tập thể phòng Xây dựng cơ bản tại Hội nghị điển hình tiên tiến Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất

Các tin đã đưa ngày: