Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến một số Dự thảo Nghị quyết quan trọng của tỉnh

28/03/2017

Ngày 24/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc thành lập và quản lý đối với các ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh; Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; Tờ trình về cơ chế, chính sách đối với cán bộ thuộc diện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; luân chuyển, đào tạo cán bộ theo Đề án số 01 và Đề án số 02 của Tỉnh ủy; Đề án xây dựng vị trí việc làm các cơ quan khối Đảng, đoàn thể của tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

 

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh Dương Chung
 

 

Đối với Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp hỗ trợ, đây là một nội dung trong chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuy nhiên HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 57 về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có bao hàm nội dung về hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Vì vậy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất không cần thiết phải ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp hỗ trợ nữa mà giao cho UBND tỉnh xây dựng, triển khai đề án thực hiện Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng thời đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của HĐND tỉnh đúng theo quy định của T.Ư và tình hình thực tế của tỉnh.

Đối với Tờ trình về việc thành lập các ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh, các ý kiến tại hội nghị cho rằng, đây là việc làm cần thiết nhằm triển khai các dự án nhanh chóng, hiệu quả. Khi T.Ư có quy định về việc này, tỉnh đã triển khai tích cực. Tuy nhiên, một số ý kiến tại hội nghị cho rằng, khi thành lập các ban quản lý dự án chuyên ngành sẽ trực thuộc UBND tỉnh; mô hình quản lý các ban quản lý dự án này phải rõ mới đảm bảo hiệu quả. Trong khi T.Ư đang nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 59 về lĩnh vực này thì cần tính toán để triển khai cho hợp lý, hiệu quả. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Theo danh mục đầu tư công, tổng số dự án đã lớn ( bao gồm cả dự án chuyển tiếp và dự án mới), việc chuyển thêm các dự án từ các ngành sang liệu các ban quản lý dự án hiện tại có đảm đương được trong khi mô hình còn chưa rõ. Vì vậy, đồng chí đề nghị, trong khi chờ T.Ư sửa đổi quy định, phải đảm bảo hoạt động các ban quản lý dự án hiệu quả, không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị kỹ hơn nữa; trong đó, cần đánh giá cụ thể các ban quản lý dự án hiện tại; khi tiếp nhận thêm các dự án của các ngành chuyển sang sẽ đảm đương như thế nào. Bên cạnh đó cũng nên nghiên cứu, học tập mô hình của một số địa phương khác để có phương án tối ưu.

Đối với Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, các ý kiến tại hội nghị đều nhất trí cho rằng đây là vấn đề nóng của cả nước, tỉnh ta cũng không ngoại lệ. T.Ư cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo về công tác này và tỉnh cũng cần ban hành văn bản chỉ đạo. Đi vào những vấn đề cụ thể, một số ý kiến cho rằng, cần có giải pháp để thay đổi nhận thức của các cấp, các ngành và mỗi người dân đối với công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, phải xác định rõ vai trò của lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của các cấp chính quyền và phối hợp, tham gia của các tổ chức đoàn thể trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, một số ý kiến cũng cho rằng cần phát huy vai trò của nhân dân trong việc tố giác các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đây là vấn đề quan trọng, không chỉ có sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể mà cần có sự tham gia của nhân dân trong việc bảo vệ cuộc sống của chính mình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tính toán nguồn lực để thực hiện tốt công tác này, nhất là kinh phí để mua máy móc kiểm nghiệm hiện đại cho kết quả nhanh, chính xác. Bên cạnh đó cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng chí giao UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sớm hoàn thiện chỉ thị để ban hành.

Đối với Tờ trình về cơ chế, chính sách đối với cán bộ thuộc diện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, luân chuyển, đào tạo cán bộ theo Đề án số 01, Đề án số 02 của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là hệ thống chính sách có vai trò là chìa khóa để thực hiện có hiệu quả Đề án số 01 và Đề án số 02 của Tỉnh ủy. Tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy là phải có bộ chính sách để thực hiện các đề án, hỗ trợ cho những cán bộ trong diện phải nghỉ để tránh thiệt thòi cho những cán bộ này. Ngoài các chính sách chung của T.Ư, tỉnh còn có chính sách đặc thù. Đánh giá cao sự cố gắng của tổ công tác trong xây dựng chính sách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây là vấn đề có phạm vi rộng; đề nghị các ngành, đoàn thể rà soát lại cán bộ để tham gia ý kiến vào Tờ trình một các toàn diện. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh hoàn thiện, trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tới.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến vào Đề án xây dựng vị trí việc làm của các cơ quan khối Đảng, đoàn thể và một số nội dung quan trọng khác.

Hải Sơn

Trích Báo Vĩnh Phúc

 
Các tin đã đưa ngày: