Hội nghị điển hình tiên tiến Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất

14/04/2015

Hội nghị điển hình tiên tiến Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất

                Thực hiện Kế hoạch số 6004/KH-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tỉnh Vĩnh phúc tiến tới đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV. Ngày 9/4/2014, Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất nhằm đánh giá đúng kết quả và tác dụng của các phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015, chỉ ra những hạn chế, bài học kinh nghiệm; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015- 2020.

               Hội nghị điển hình tiên tiến Ban Giải phóng mặt bằng lần thứ nhất đã đánh giá những thành tích nổi bật của phong trào thi đua giai đoạn 2010- 2015 “Người cán bộ tuyên truyền, vận động giỏi để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng”; Thi đua “Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững các chủ trương, chính sách, nhất là trong lĩnh vực đất đai, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng”;  “ thi đua vì nhân dân phục vụ, tận tụy với nhân dân, trung thực trong công tác” phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ….,

              Bằng những phong trào thi đua thiết thực, phát huy trí tuệ, tinh thần sáng tạo đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án trọng tâm, trọng điểm của tỉnh. Kết quả công tác giải phóng mặt bằng được tập trung triển khai khẩn trương, tương đối đồng bộ, các bước công việc giải phóng mặt bằng thực hiện đúng quy trình, trình tự theo yêu cầu của pháp luật. Diện tích GPMB năm 2012 được 62,8 ha, đạt 100% so với mục tiêu kế hoạch dự kiến, năm 2013 đạt 122 ha, gấp đôi so với năm 2012; năm 2014 đạt 130 ha, tăng 10% so với năm 2013. Mặt khác, nhiều dự án lớn, có tính phức tạp cao, khó khăn nhiều đều được giải quyết kịp thời. Hơn nữa, nhờ tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng quy định nên không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp. Các phong trào thi đua thiết thực, động viên, khuyến khích cán bộ viên chức, lao động hợp đồng đẩy nhanh tiến độ GPMB, đã đáp ứng được nhu cầu thi công của các chủ đầu tư. Không có dự án nào phải chuyển vốn do không giải phóng được mặt bằng.

           Bên cạnh công tác GPMB, phong trào thi đua cũng thúc đẩy các nhiệm vụ chuyên môn khác phục vụ công tác GPMB như: Đo đạc, lập bản đồ, quản lý quỹ đất, di chuyển các công trình xây dựng cơ bản trong khu vực GPMB, quản lý nguồn vốn luôn luôn đạt kết quả tốt.

          Tại Hội nghị, các cá nhân điển hình đã báo cáo tham luận nêu lên những tâm tư, nguyện vọng, những kinh nghiệm khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt các tham luận về thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; tham luận tầm quan trọng của công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng và bàn giao đất khi nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội đã trở thành những bài học sâu sắc để thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.

         Tại Hội nghị đã Biểu dương, khen thưởng 03 tập thể phòng: GPMB I, Đo đạc, bản đồ, Xây dựng cơ bản và 15 cá nhân điển hình đã có  thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015, qua đó ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân và tiếp tục vận động các tập thể, cá nhân hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới thi đua thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

        Hội nghị điển hình tiên tiến Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

       Để phát huy những thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2010-2015 và Hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua do Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc phát động,  Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc phát động thi đua với Chủ đề hành động: Tập trung giải quyết khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng kịp thời yêu cầu mặt bằng sạch; Quản lý, khai thác tốt quỹ đất, tạo nguồn thu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác”

        Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất Ban GPMB và Phát triển quỹ đất kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất, tất cả cán bộ, viên chức lao động hợp đồng nhiệt tình hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IV.

       Một số hình ảnh tại Hội nghị điển hình tiên tiến Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất :

                           

 Văn nghệ chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất của Chi đoàn TNCS Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc

                          

Ông Nguyễn Văn Khải, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng Bằng khen, Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho 03 tập thể ( Phòng Xây dựng cơ bản, Phòng Giải phóng mặt bằng I, Phòng Giải phóng mặt bằng II) có thành tích xuất sắc trong năm 2014.

                         

Ông Nguyễn Văn Khải, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng Giấy khen cho 03 tập thể (Phòng Xây dựng cơ bản, Phòng Giải phóng mặt bằng I, Phòng Đo đạc - Bản đồ ) có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015.

                          

Ông Đào Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015.

                          

Ông Phạm Đình Thi, Phó Trưởng ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015

                          

Ông Lê Quý Dương, Phó Trưởng ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015.

                          

Ông Vũ Mạnh Bao, Chủ tịch Công đoàn Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc và các Đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào công đoàn năm 2014.

                  

Các tin đã đưa ngày: