Chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

01/03/2016

Chiều 29/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh họp nghe Sở Nội vụ báo cáo tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, các thành viên, các tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh.  

Đến thời điểm này, Vĩnh Phúc đã triển khai các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22/5 theo đúng quy trình, tiến độ và quy định của pháp luật. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử và Ủy bân bầu cử các cấp. Mặt trận tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử. Riêng 3 tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo; tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin truyền thông; tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai đợt cao điểm về đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời kịp thời in ấn tài liệu cấp phát đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các huyện, thành, thị và các tổ chức bầu cử từ tỉnh đến thôn, tổ dân phố.

Khẳng định đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1 trong năm 2016 và là cuộc bầu cử HĐND các cấp đầu tiên ở Vĩnh Phúc được thực hiện đồng loạt ở cả 4 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu trong thời gian tới, tất cả các các cấp, ngành, địa phương, thành viên Ban bầu cử tỉnh bám sát các văn bản của Trung ương và Kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia để xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai tốt các nhiệm vụ, phần việc được giao theo đúng các bước, thời gian quy định. Các tiểu ban phục vụ tập trung triển khai tốt các khâu chuẩn bị từ công tác nhân sự, tuyên truyền, in ấn tài liệu và khẩn trương soát lại các tài liệu để cung cấp đến tất cả các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn  bầu cử. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh tăng nội dung, thời lượng tuyên truyền. Các huyện, thành, thị rà soát và kịp thời khắc phục các những khó khăn liên quan đến cơ sở vật chất. Các thành viên Ban chỉ đạo, thành viên UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc địa bàn được phân công. Ủy ban bầu cử tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát.  

Đồng chí Nguyễn Văn Trì cũng yêu cầu các Sở: Tài chính, Nội vụ rà soát lại nhu cầu kinh phí của các đơn vị. Công an tỉnh, các huyện, thành, thị tăng cường nắm bắt tình hình, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp thực sự là ngày hội của nhân dân.  

Hải Sơn

Trích Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: